ویجت جستجوی بلیط در سایت شما

ویجت سپید پرواز چیست ؟

این ویجت برنامه کوچکی است که قابلیت جستجوی بلیط هواپیما داخلی را بر روی سایت شما فراهم می نماید . کافی است تنظیمات دلخواه را اعمال و کد زیر را در سایت خود کپی نمایید .


عرض ویجت را وارد نمایید .
ارتفاع ویجت را وارد نمایید .
شفافیت ویجت را وارد نمایید .
کپی کردن کد